Oproep om na die Almagtige uit to roep

Wees gegroet!!

Jy ontvang hierdie e-pos omdat jy op die “South Africa – The REAL Issues” pos-lys is.

Die gelowiges in Suid-Afrika is in diepe nood, hulle word barbaars vermoor, verkrag, brutaal aangerand, hulle verloor hul werke en leef in armoede, hulle het hul land afgestaan aan Heksery en onregverdige ekonomiese maatreëls, hulle verloor hulle plase en hulle skole.

Die Almagtige het dit duidelik gemaak dat totale ekonomiese ineenstorting, gevolg deur ‘n bloedige rewolusie, wat sal beteken dat bykans alle gelowiges wreed vermoor sal word, sal gebeur in minder as twintig jaar behalwe as iets groots verander op ‘n geestelike gebied.

Baie het uitgeroep na die Almagtige Skepper of die Hemele en Aarde vir verlossing.

Vader het hulle geroep gehoor en begeer om namens hulle op te tree.

Die omvang van Sataniese en demoniese magte wat saamsweer om die gelowiges te vernietig, is egter baie groot, en daarom word ‘n groot mate van gebed en smeking benodig.

Vader sê Hy is kragteloos om te beweeg terwyl die mense in sonde is, en terwyl hul uitroepe nie gekonsentreerd is nie.

Hy het gestel dat as 100,000 volwasse gelowiges vergader by die Voortrekker Monument op 16 Desember 2013, nadat hul gevas en gebid het, en uitroep tot Hom vanaf sonop tot sonsondergang in berou oor hulle sonde, en met gebroke gees en berouvolle harte Hom smeek om verlossing, sal Hy optree namens hulle.

Om hierdie rede het die skrywer hiervan  twee webblaaie publiseer:

Gelofte Byeenkoms 16 Desember 2013 by die Voortrekker Monument  http://www.south-africa-the-real-issues.org/Byeenkoms16Des2013.aspx

En

Gathering at Voortrekker Monument 16 December 2013  http://www.south-africa-the-real-issues.org/Gathering16Des2013.aspx

Wat hierdie oproep in detail uitspel, lees asseblief wat daar weergegee word.

Vader het ook ‘n beroep gedoen op alle gelowiges wat bekommerd is oor die toestande in Suid-Afrika, maak nie saak waar hulle hulle bevind nie, om vir drie dae per week van sonsondergang Donderdag tot sonsondergang op Sondag (of dan die tyd wat vir hulle pas) van nou af tot die Byeenkoms, wanneer die vas moet plaasvind vanaf sonsondergang Vrydag 13 Desember 2013 tot sonsondergang Maandag 16 December 2013, en tree asseblief ook in vir die mense en vir die byeenkoms.

Daar word gebede voorgestel op die webblaaie.

Bid asseblief in besonder dat die Almagtige Voorbidders en Werkers sal oproep, en om die mense wat Hy by die byeenkoms wil hê, na die byeenkoms te bring, en om die mense weg te hou wat Hy nie by die byeenkoms wil hê nie.

Die byeenkoms word fasiliteer deur Konrad Koornhof, konrad@plaassondergrense.org.za, met insette van my af.

Ons benodig dringend Voorbidders en Organiseerders in verskeie kategorieë – ons doen ‘n ernstige beroep op jou om te antwoord op hierdie e-pos en dui aan waarmee jy bereid is om te help.

Die Almagtige het gestel dat die enigste basis vir verlossing is deur die Gelofte wat by Bloedrivier gemaak is, en dat die byeenkoms moet plaasvind op die perseel wat toegewy is aan die herdenking van daardie Gelofte, dus is dit by die Voortrekker Monument in Pretoria, en verder moet dit gebeur op die dag wat toegewy is aan die Gelofte, dus 16 Desember.

Vader het verdermeer gestel dat dit noodsaaklik is dat ‘n “seun van die Gelofte”, d.w.s. ‘n direkte afstammeling van een van dié wat geveg het in die die Slag van Bloedrivier, die oproep tot verlossing aan Hom moet lei, en ook by Vader moet smeek om almal teenwoordig in te smelt in daardie Gelofte.

Ons sal jou ondersteuning waardeer om te help om kontak te maak met so ‘n man, verkieslik ‘n afstammeling van Andries Pretorius of Carel Cilliers – indien jy so ‘n man is, of weet van so ‘n man wat gewillig sal wees om oproep op die Almagtige te maak namens sy mense, antwoord asseblief op hierdie e-pos met watse inligting jy ookal kan voorsien.

Indien jy moontlik kontak met of invloed by die Beskermers / Beheerders van die Voortrekker Monument het, en gewillig is om hulle te nader om die fasiliteit oop te stel hiervoor, kontak ons asseblief dringend.

As jy nie dit nodig vind om uit te roep na die Almagtige Vader en nie verdere e-posse in hierdie verband wil ontvang nie, “Be-eindig intekening” deur in die onderwerp-lyn of op een van die “Be-eindig intekening skakels in die boodskap te klik.

Stuur asseblief hierdie e-pos aan aan so veel moontlik mense, en “copy” ons asseblief by Add-to-List@SA-Covenant-Gathering.org  sodat ons volgende e-posse direk na hulle kan stuur (of antwoord op hierdie e-pos en voeg die name van die mense by wat jy wil hê moet die e-posse ontvang, of “edit” die hoof van d e-pos, hoe jy ookal voel)

As jy werklik glo dat die gelowiges in Suid-Afrika in desperate moeilikheid is, en verwoesting in die gesig staar, en dat slegs ‘n aansienlike wonderbaarlike ingryping deur die Almagtige die gety van dood en verwoesting kan draai, doen ons ‘n beroep op jou om alles in jou vermoë te doen om mense te kry om te bid, te vas en te organiseer.

Baie dankie vir jou samewerking!!

FREE eBook

 

Click here to download free pdf eBook -- South Africa -- The Real Issues (24 MB)

At the top left of the screen click on "Files" and at the bottom of the menu "Download"

Alternate link to download free pdf eBook -- South Africa -- The Real Issues (24 MB)

Link to Zip file format of the free pdf eBook -- South Africa -- The Real Issues (22 MB)

Click on "File" in the top left hand corner of the screen and then "Download"

The entire book is ALSO posted on this website should you want to read it on-line

If none of the above work email me at Author@South-Africa-The-Real-Issues.org and I will supply you with a Drop Box login in order to download

Click here to read about the images on the Cover

Do NOT Impute Motive

From consideration of the current situation in South Africa it is very easy to infer a hidden agenda on behalf of the ANC to destroy Europeans in South Africa, however I have come to understand that this is NOT the case, refer

http://www.south-africa-the-real-issues.org/Home/DoNOTImputeMotiveANCNOhiddenagenda.aspx

The counterpoint to this is that the motive of Afrikaner Europeans was ALSO not the motive imputed to them by the ANC and the Western world

 

One Hundred Thousand challenged to seek the Almighty Creator at the Voortrekker Monument in Pretoria on Monday 16th December 2013

This website evidences the impending utter destruction of South Africa and challenges those who can grasp the seriousness of the situation to come before the Almighty in Pretoria on Monday 16th December 2013 to cry out for deliverance -- see page http://www.south-africa-the-real-issues.org/Gathering16Dec2013.aspx

Subscribe to mailing list

Contact / Follow / Donate

You can contact us at:

Email: Comment@South-Africa-The-Real-Issues.org

Twitter: @SARealIssues

 

YouTube: SAfricaRealIssues or http://www.youtube.com/watch?v=4NVkRmBTB7k

We look forward to hearing from you

If you consider the contents of this site to be relevant and valuable please tell as many people as possible about this site

This site is entirely self funded and self operated -- should you be in a position to make a donation this would be most welcome donations can be made through PayPal -- please email us to make an arrangement 

If you have NOT seen this YOU need to! Zuma sings shoot the Boer

President Jacob Zuma, President of South Africa, leads the ANC Leadership and tens of thousands of ANC supporters in singing "The Cabinet will shoot the Boer with machine guns" in Bloemfontein on 8th January 2012 -- it appears that he may well have done this AGAIN on 16th December 2012

If you have NOT seen this you NEED to

This violates his Oath of Office, the Constitution, and, and, and -- it is a basis for impeachment

The agreement reached in October does NOT neutralize the culpability of the PRESIDENT doing what you will see here

This is NOT a "struggle song" -- the Cabinet during the struggle was made up of Boers -- this is a MODERN song

There is a direct correlation between this and the massive rate of white murders discussed in this book and on this site (between 68,800 and 165,000 since 1994)

There are OTHER very unpleasant unavoidable conclusions to be drawn

Note the enthusiasm of the participants and then ask yourself what conclusion you draw!

This website and the book that is available for free download here discuss this and many other unpleasant facts that point to some very unpleasant conclusions about the direction that South Africa is going

You can download the video from https://www.box.com/s/yfricz1py78hitx4aal7

or from https://docs.google.com/file/d/0BxX3T4bXCWezYjVHQzNBU3hLTWM/edit?usp=sharing

Please take some time to engage with the content

The ONLY way that Jacob Zuma and the ANC can reverse this is by a widely broadcast public apology by Zuma and his top ANC Cabinet members broadcast on all TV and Radio Channels and many newspapers and CONCRETE action to bring a halt to ending white murders -- in my mind that requires that the Death Penalty is reinstated

Visit http://www.south-africa-the-real-issues.org/Home/ZumaSings.aspx for further toxic songs and further commentary

 

Please share

If you think this is important please share with as many people as you can

Please use the Share Buttons on every page to post to Facebook, Twitter, LinkedIn, send emails, etc

Please click here for suggestions as to what you might do if you really want to share this with as MANY people as possible

Website Contents

Please click on the topics to access the relevant page

Home

Do NOT Impute Motive -- the ANC and the Afrikaners

About the Cover

Preface

Zuma leads tens of thousands in singing about murdering whites -- an in-depth analysis of why this is so destructive

The South African Extreme white murder rate -- what is driving it? -- analyzed in-depth

What was Apartheid Really? -- an in-depth analysis of why Apartheid was NOT what it is widely believed to be

  

 Introduction

· Preamble

· Simplifying Complexity – my Analytical Approach

· Who AM I?

· What I am Feeling (same as most Europeans?)

· Evidence of Impending Collapse

· The Audience for this Book

· The Level of Murders of Europeans

· Race – The Unmentionable Fundamental that is Driving it ALL

· To my African Countrymen – WHY I am Alienated

· Why am I so UNSETTLED?

· 10 Concrete things the ANC is doing that are causing Irreversible Economic Damage

· There ARE Highly Intelligent and Highly Capable Africans – BUT…

 

The Critical Issues

·         The Critical Issues Overview

·         Mythology

                o   SA Myths Debunked

                o   What the White Man Brought to South Africa

o   The Truth about Exploitation, Oppression, etc

o   Erroneous Thinking in terms of Majority Rule

o   Affirmative Action and Black Economic Empowerment are Complete Misnomers

o   The Black Settlement Phenomenon – Total Lack of Creativity and Initiative – Social Helplessness

o   How is Prosperity Created?

o   How is Poverty Created?

o   The ANC is Founded on a Fundamentally False Premise

·         Economic Meltdown -- The Time Trajectory of Strategic Collapse

·         The ANC’s REAL Agenda?

·         Black Population Explosion

·         The Collapse of Education

·         South Africa is NO Longer a Democracy

·         Other 

 

The Intangible Factors Driving South Africa’s Collapse

·         The Dunning-Kruger Phenomenon ? Arrogant Ignorance and Other Destructive Consequences

·         Understanding Early Childhood Learning and its Impact on South Africa

·         Understanding “Power-Fear” and its Negative Consequences for South Africa

·         The African “Garden of Eden” Mindset (Money Grows on Trees)

·         Greed Versus Prudence

·         Understanding versus Rote Learning

·         Assets and People do NOT EQUAL Wealth

            o   The Land Issue

            o   Asset Obsession and things that are NOT Wealth

            o   Different Definitions of Wealth – Another Point of Difference

·         Genetics?

            o   Major Gaps in African Deductive Reasoning – Cause and Effect, etc

            o   Is the Manifest Cause and Effect Cognitive Gap Throughout Africa Evidence of a Genetic Short Coming?

·         Words – Harder than Concrete

·         The African Victim Drama and European Rescue Drama Dynamic

·         Communism – Exacerbating Power-Fear and Arrogant Ignorance

·         Witchcraft and Ancestor Worship – Central to Understanding

·         European Fundamentals that Mask the Seriousness of the Situation

                o   Attributes of Europeans and Africans Contrasted

                o   Psychodynamics of Africans and Europeans

o   European Fundamentals – Towards Understanding South Africa 2013

o   Mistakes the Europeans (especially Afrikaners) made

o   The 2%:12%:86% Wealth Creation Phenomenon amongst Europeans

o   Fundamental European Values at a Wealth Creator, Wealth Developer Leadership Level

o   What South African Europeans do Instinctively to Accommodate Africans

·         Liberalism

            o   Incorrect beliefs of Liberal, Christian Europeans

            o   Liberalism – Seriously Clouding the Issues

·         The Religious Dimension

·         Apartheid

            o   Overarching Headlines a Week after Reading the book “Bulala” by Cuan Elgin

            o   Thoughts after Reading Bulala – A True Story of South Africa by Cuan Elgin

            o   What WAS Apartheid? – REALLY?

            o   Afrikaner Racial Hostility, Distrust, Fear and Arrogance – Truth with Wrong Attitude

            o   The Afrikaner Paradox – Blessed AND Persecuted

            o   Apartheid – Afrikaner South Africa’s Public Relations Disaster 

                    o   Critical Population Statistics

                    o   White Unemployment

                    o   Afrikaner Alienation


Some Important Principles

·         Creating Wealth in the New South Africa

·         What is an Economy? – REALLY?

·         The Fundamentals of Mining

·         What is the Purpose of Government?

·         Why South Africa could NOT have Grown much more before 1980

 

Other Considerations

·         Did you know? – things that are breaking

·         An Alternative Summing up

·         Why is the Johannesburg Stock Exchange so Strong?

·         Letter to the Editor of a Professional Journal

·         Letter to the Editor of an Afrikaans Newspaper about Zuma singing Shoot the Boer

·         Why are Europeans NOT much more Energized in Defending themselves?

·         Why did the ANC only really have an impact from the late 1940’s?

·         Lessons from Dingaan and Retief ? Treachery

·         The Battle of Blood River – a Case Study in African Fundamentals

·         What IS Democracy?

·         What the British Brought

·         A Prophetic View – “The Almighty Speaks on South Africa”

 

Possible Courses of Action

-         Technically Valid Corrective Actions – Envisioning the Impossible

-         What can YOU do?

-         The basis for Europeans Withholding BEE, AA and tax and Demanding Change NOT the way to go

-         Your Options

-         Defensive Actions to Consider

 -         Get the message across

        -         Contact Newspapers around the World -- nearly              300 eMail Addresses

        -         Contact Europeans Parliamentarians

        -         Contact Diplomatic Missions 

        -         Western Cape

 

Conclusion – The Essence of my Views on South Africa

 

Fast and Pray -- Some Spiritual Considerations

 

Follow up -- Developments after completing the book

 


Click here to download free pdf eBook -- South Africa -- The Real Issues (24 MB)

The ENTIRE book is ALSO presented on this site so that you can read on-line -- there are links in the Table of Contents to all pages

Please click here to send an email to subscribe to our mailing list Subscribe@south-africa-the-real-issues.org

Click here to email me on Author@south-africa-the-real-issues.org