Oordeel in HIERDIE Lewe

Wees gegroet!!

Om Vader se oproep te verstaan is dit uiters noodsaaklik om Oordeel in HIERDIE lewe te verstaan.

Daar is geskryf in 1 Pet. 4:17: “Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van die Almagtige” – dit is wat besig is om te gebeur met die gelowiges in Suid-Afrika vandag.

Ook: “...die duiwel loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek na wie hy kan verslind” (1 Petrus 5:8) – dit is HOE oordeel gefel word – die magte van die duisternis identifiseer sonde wat gepleeg is, en kom dan na die troon (= die regterstoel) van die Almagtige, en dring aan op skuldigbevinding en straf-oplegging vir hierdie sonde, wat die magte van duisternis dan gewoonlik mag uitvoer – en hulle fokus op gelowiges...

Yahooshua {Jesus} is ons advokaat aangesien ons iemand benodig wat sonder sonde is, om ons saak te bepleit voor die Regterstoel van die Almagtige vir strafversagting.

Die eerste twee hoofstukke van die boek “Job” beskryf die toneel in die Hemelse Hof in ‘n bietjie meer detail – die magte van die duisternis word TOESTEMMING verleen om te vermoor, te steel en te verwoes in die lewens van gelowiges omdat sonde gepleeg is.

Sien http://www.south-africa-the-real-issues.org/FastPray/JudgmentTHISlife.aspx.

Dit is van uiterste belang om te verstaan dat mense vermoor, verkrag, aangerand, beroof word, en hul werke, eiendom en land verloor OMDAT sonde gepleeg is.

Die blad by die “menu option” “Fast and Pray” by http://www.south-africa-the-real-issues.org/FastPray.aspx en die ander blaaie in hierdie verband, voorsien ‘n redelik gedetaileerde bespreking van die huidige omstandighede.

Dit is NOODSAAKLIK om te verstaan dat in hierdie situasie, BEIDE kante, hulle wat Voorvadergeeste, heksery en ander sataniese geestelike voorwerpe aanhang, ASOOK hulle wat tot enige mate ‘n poging aanwend om die Almagtige te dien, het massiewe sonde en demoniese besmetting, alhoewel die magte van die duisternis konsentreer op verkryging van oordeel teen hulle wie die Almagtige Vader dien, en daarom is dié wat die Almagtige dien, onderworpe aan ‘n strenger (harder/meer ernstige) oordeel.

INDIEN die gelowiges saamstaan en daadwerklik optree om sonde en wandade uit die weg te ruim, word die wetlike grondslag vir die magte van die duisternis om te moor, roof en verwoes RADIKAAL verminder, EN die basis vir oordeel teen hulle vergroot RADIKAAL.

Teen hierdie agtergrond is dit van uiterste belang om te verstaan dat, toe President Jacob Zuma en die ANC Leierskap ‘n bees/beeste geoffer het aan die voorvaders op 7 Januarie 2012, het hulle amptelik, in die oë van die Almagtige, die Regering asook die Nasies van Suid-Afrika ingelyf in die gebruike van Satan aanbidders, siende dat “The Ancestors are demon spirits”, bedoelende dat dit geeste is wat satan dien. Gevolglik is ons nou formeel ‘n Nasie van Satan aanbidders – sien http://www.gbooza.com/group/insideafrica/forum/south-africa-s-anc-marks-100-years#axzz2iBNPy2kY

Die bogenoemde het GEENSINS ten doel om lelik te wees met mense van verskillende gelowe of oor ‘godsdienstige onverdraagsaamheid’ nie, dit is dood gewoon ‘n stelling van geestelike wette wat net so onbuigsaam is en vas staan soos die wette van gravitasie/swaartekrag – spring af vanaf ‘n vyftig-verdieping gebou se dak, en jy SAL neer stort en die grond tref teen ‘n spoed van bykans 200 kilometer per uur, afhangend van jou postuur – aanbid  the voorvaders, en die Almagtige SAL jou uiteindelik verwerp – die President aanbid die voorvaders, en die HELE NASIE wat die President ondersteun word klassifiseer as Satan aanbidders – eenvoudige onbuigbare geestelike wette, nes swaartekrag!!

Op dieselfde wyse, dus in terme van geestelike wette, toe President Zuma die duisende ANC-ondersteuners daar vergader, insluitend die ANC leierskap, voorgegaan het in die sing van “The Cabinet will shoot the Boer with machine guns” op Sondag 8 Januarie 2012, het dit ontaard in ‘n amptelike oorlogsverklaring teen die Boere mense en, siende dat die Boere mense ondertrou het en saam werk met ander Europeërs, teen alle Europeërs – sien byhttp://www.south-africa-the-real-issues.org/Home/SouthAfricaZumasingsofmurderingwhites.aspx

Hierdie status mag alreeds geestelik baie jare gelede bereik gewees het, maar dit het eers duidelik openbaar geraak vir almal om te sien op 8 Januarie 2012. Tot so ‘n mate dat die Almagtige sê omrede, gesien as ‘n persentasie, daar MEER BOERE mense is wat aktief streef daarna om nader aan Hom te wees as in enige ander bevolkingsgroep op aarde, hierdie oorlogsverklaring teen Sy mense, ‘n oorlogsverklaring teen Hom, die Almagtige, is.

Dit is noodsaaklik vir hulle wat die ANC ondersteun, maar voorgee om die Almagtige Vader te dien, om te besef dat in geestelike terme hulle verraaiers is, siende dat geen mens twee meesters kan dien nie.

Hierdie twee groot sondes aan die kant van die President en die ANC maak voorsiening vir ‘n wetlike basis vir die Almagtige om op te tree namens die Boere mense en ander gelowiges, teen die mense wat moor, roof en verwoes in hulle lewens

MAAR

Die sonde in die lewens van die Boere mense en die Europese gelowiges en ander gelowiges in die algemeen is SO GROOT dat die Almagtige Vader GEEN BASIS het om op te tree nie

Gevolglik is die massiewe individuele en gesamentlike berou, tot die mate wat aangevra word op hierdie  webblad KRITIEK NOODSAAKLIK, indien die Almagtige moet ingryp namens die Boere mense en gelowiges in Suid-Afrika oor die algemeen.


HIER VOLG 'N GEDETAILEERDE BESPREKING IN ENGELS VAN DIE ASPEKTE IN DIE ARTIKEL HIERBO GENOEM:


Elaboration -- Judgment in THIS Life

(English only)

 I constantly come across people who say and do things that evidence that they have no awareness of the fact that they will be judged at the end of the age, let alone that they are judged in this present life.

They champion things that Yah (the Almighty Creator {The LORD}) has clearly shown me are error, they are aggressive and prideful in what they write and speak, when presented with alternative interpretations of situations they do not pause to consider the possibility that they might be in error.

Furthermore they are judged and then blame others.  Yes, it is so that judgment is generally delivered through other people but the right to deliver the judgment is given by those who are judged.

Because the world is so full of error and sin all the parties involved in any judgment situation are in sin and, for carrying out the judgment they may in turn bring judgement upon themselves because they act in hatred, anger, pride, etc and go beyond what was justified and then the people on whom the judgment is delivered see only the sin in those delivering the judgment and do not register that they had sin that made the judgment possible.

There is a tendency to believe that because Yahooshua {Jesus} died a terrible death even though he was without sin that believers generally suffer loss when they are innocent, this is NOT so.  Yahooshua ONLY died the way he did BECAUSE HE CONSENTED to die that way -- Matthew 26:53 (AMP) Yahooshua speaking “Do you suppose that I cannot appeal to My Father, and He will immediately provide Me with more than twelve legions [more than 80,000] of angels?”

Note that previously the forces of darkness were UNABLE to touch Yahooshua  -- Luke 4:28-30 “28 And all they in the synagogue, when they heard these things, were filled with wrath, 29 And rose up, and thrust him out of the city, and led him unto the brow of the hill whereon their city was built, that they might cast him down headlong. 30 But he passing through the midst of them went his way,”

It is so that the forces of darkness are UNABLE to touch a true believer or the possessions of a true believer UNLESS there is sin in that person’s life OR if they are extremely set apart and committed to Yah and their loss, generally death, will bring them honour with Yah and achieve some significant purpose for Yah on earth.  The latter situation virtually NEVER happens on earth today and therefore, should you be suffering loss I suggest for your consideration that you are IN SIN!

Note that if you are a believer but are so lukewarm that you are doing no material damage to the forces of darkness and are in so much sin and error that you are NO threat to them they may well leave you alone UNLESS Father Yah prompts them to judge you.

Let me explain a bit more why I say this.

It is written in 1 Peter 4:17 “judgment begins in the house of the Almighty {the LORD}” in other words, judgment BEGINS with those who are in relationship with the Almighty.

To clarify: what I am writing about here is ONLY applicable to those who have a personal relationship with the Almighty.  If you do NOT have a personal relationship with the Almighty, NO MATTER how much head knowledge and intellectual assent you have concerning His existence you are NOT a true believer and you are therefore a servant of Satan and are subject to the infighting and evil that is the inherent lot of all those who serve the evil one.  If you are one of these people there is NO POINT in reading further, you will NOT understand what is written here NOR will you be able to agree with it because your experience is the experience of those who live in the irrational and destructive world of the evil one.

I say again, to understand what follows you MUST believe that the Almighty exists, AND fear Him AND have a personal relationship with Him which means that at least at some basic level you have some level of infilling with His Spirit, that is “anointing {christ}”.  If you do NOT have this it is time for you to get on your knees, repent and ask Him to deliver you from the hands of the evil one and to confess that you believe in Him and His existence and by faith and trust invite Him to live in you.

Judgment

Returning to judgement in the body of true believers, those with relationship with the Almighty (Yah the eternally self-existing {The LORD, God}) it is written in 1 John 2: 1-7 “2 My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an Advocate with the Father, Yahooshua the anointed of Yah {Jesus Christ} the righteous; 2 and He himself is the propitiation for our sins; and not for ours only, but also for those of the whole world.

By this we know that we have come to know Him [the Father], if we keep His commandments. 4 The one who says, “I have come to know Him,” and does not keep His commandments, is a liar, and the truth is not in him; 5 but whoever keeps His word, in him the love of the Almighty {God} has truly been perfected. By this we know that we are in Him: 6 the one who says he abides in Him ought himself to walk in the same manner as He walked.

7 Beloved, I am not writing a new commandment to you, but an old commandment which you have had from the beginning; the old commandment is the word which you have heard.

We are judged for breaking the commandments.

Why do we need an Advocate?

Because there is a Court with a Judge and a Prosecutor and because sentences are handed down and executed.

The basis of the judgments of the Court are the commandments we have had from the beginning, that is the ten words or Commandments that were CONFIRMED to Moshe {Moses} on Mount Sinai in Arabia, refer to Exodus 20: 1-17 (AMP).

20 1 Then the Almighty {God} spoke all these words:

I am Yah the eternally self-existing your mighty one {the Lord your God}, Who has brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage.

You shall have no other mighty ones {gods} before or besides Me.

You shall not make yourself any graven image [to worship it] or any likeness of anything that is in the heavens above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth;

You shall not bow down yourself to them or serve them; for I Yah the eternally self-existing your mighty one {the Lord your God} am a jealous mighty one {God}, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generation of those who hate Me,

But showing mercy and steadfast love to a thousand generations of those who love Me and keep My commandments.

You shall not use or repeat the name of Yah the eternally self-existing your mighty one {the Lord your God} in vain [that is, lightly or frivolously, in false affirmations or profanely]; for Yah the eternally self-existing {the Lord} will not hold him guiltless who takes His name in vain.

[Earnestly] remember the Sabbath day, to keep it set-apart {holy} (withdrawn from common employment and dedicated to the Almighty {God}).

Six days you shall labor and do all your work,

10 But the seventh day is a Sabbath to Yah the eternally self-existing your mighty one {the Lord your God}; in it you shall not do any work, you, or your son, your daughter, your manservant, your maidservant, your domestic animals, or the sojourner within your gates.

11 For in six days Yah the eternally self-existing {the Lord} made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, and rested the seventh day. That is why Yah the eternally self-existing {the Lord} blessed the Sabbath day and hallowed it [set it apart for His purposes].

12 Regard (treat with honor, due obedience, and courtesy) your father and mother, that your days may be long in the land Yah the eternally self-existing your mighty one {the Lord your God} gives you.

13 You shall not commit murder.

14 You shall not commit adultery.

15 You shall not steal.

16 You shall not witness falsely against your neighbor.

17 You shall not covet your neighbor’s house, your neighbor’s wife, or his manservant, or his maidservant, or his ox, or his donkey, or anything that is your neighbor’s.”

Notice that the Almighty will visit the iniquity (the sin) of those who break His commandments on the children to the third and fourth generation but will show mercy and steadfast love to a thousand generations to those who love Him AND KEEP His Commandments.

Many believe that Yahooshua {Jesus} died so that this “curse of the law” was done away with.

NO, Yahooshua died in order for us to have an ADVOCATE who could plead our case IF we are young and ignorant in faith OR if we have repented in terms of the Covenant made by Yahooshua.

Yahooshua did NOT die so that we could sin and be sloppy about our service to Yah, he died to provide a priest and advocate free of sin through whose ministry we might repent and seek forgiveness.

If we sin and DO NOT repent we bring the full weight of the law to bear in our lives, particularly if we have been believers for a few years and even more so if we claim to attach significance to the Bible because ALL that I am writing here is available through reading the Bible.  In other words these are foundation principles.

How does judgment work?

There IS an advocate.

There is a Judgment Seat, also known as a “throne” consider for example 1 Kings 22:19 “MiykaaYahoo  {Micaiah} said, "Therefore, hear the word of Yah the eternally self-existing. I saw Yah the eternally self-existing sitting on His throne, and all the host of heaven standing by Him on His right and on His left.”

A concise picture of the Court of Heaven.

The prosecutor

Satan and his henchmen are the prosecutor, the accuser.  Consider 1 Peter 5:8 (KJV) “8 Be sober, be vigilant, because your adversary the devil walketh about as a roaring lion, seeking whom he may devour.

Satan and his servants can ONLY attack believers when they give permission through sin – Satan requires PERMISSION to kill, steal or destroy in the life of believers.

The Judgment process

Consider Job 1: 6 to 22 “6 Now there was a day when the sons of the Almighty (those created by the Almighty) came to present themselves before Yah the eternally self-existing, and Satan (the accuser / prosecutor) came also among them.

7 And Yah the eternally self-existing said unto Satan, Whence comest thou? Then Satan answered Yah the eternally self-existing, and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it.

8 And Yah the eternally self-existing said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth the Almighty, and escheweth evil?

9 Then Satan answered Yah the eternally self-existing, and said, Doth Job fear the Almighty for nought?

10 Hast not thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he hath on every side? thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land.

11 But put forth thine hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face.

12 And Yah the eternally self-existing said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power; only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of Yah the eternally self-existing.

13 And there was a day when his sons and his daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house:

14 And there came a messenger unto Job, and said, The oxen were plowing, and the asses feeding beside them:

15 And the Sabeans fell upon them, and took them away; yea, they have slain the servants with the edge of the sword; and I only am escaped alone to tell thee.

16 While he was yet speaking, there came also another, and said, The fire of the Almighty is fallen from heaven, and hath burned up the sheep, and the servants, and consumed them; and I only am escaped alone to tell thee.

17 While he was yet speaking, there came also another, and said, The Chaldeans made out three bands, and fell upon the camels, and have carried them away, yea, and slain the servants with the edge of the sword; and I only am escaped alone to tell thee.

18 While he was yet speaking, there came also another, and said, Thy sons and thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house:

19 And, behold, there came a great wind from the wilderness, and smote the four corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead; and I only am escaped alone to tell thee.

20 Then Job arose, and rent his mantle, and shaved his head, and fell down upon the ground, and worshipped,

21 And said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither: Yah the eternally self-existing gave, and Yah the eternally self-existing hath taken away; blessed be the name of Yah the eternally self-existing.

22 In all this Job sinned not, nor charged the Almighty foolishly.”

It is important to be aware that this incident happened at a very early stage in the time of man on earth, before Satan fully knew his boundaries and how the Court of Heaven worked so here we see Yah coaching Satan to see that Job was IN SATAN’S POWER – in seeking to understand this account of what really DID happen it is vital to understand:

1.  Satan was still learning the rules;

2.  Job HAD sinned, in Job 3:25-26 (AMP) we read “25 For the thing which I greatly fear comes upon me, and that of which I am afraid befalls me.” – fear is faith (belief, trust) in Satan, Job had been offering sacrifices out of fear that his children had sinned Job 1:5 “It may be that my sons have sinned, and cursed the Almighty in their hearts.” – Job had NO evidence of sin but he offered sacrifices out of fear, this placed Job and all he had under Satan’s power;

3.  In Job 29 Job looks back on the time before his judgement and we see that he had become proud;

4.  Note that the closing comment about Yah taking away shows Jobs lack of understanding of the judgment that had come upon him and does NOT reflect some unpredictable capriciousness on the part of the Almighty as is so frequently attributed to this verse;

5.  Yahooshua was not present in those days to intercede for mercy in terms of the covenant that he made with Yah, in those days men knew the laws and had personal relationships with Yah at a level that no one does today.  Yahooshua had to come because men were falling so far away from Yah;

6.  Subsequently Satan was further allowed to touch Job’s flesh but NOT kill him – note that Job does NOT repent of his fear and his pride after the first judgment, thereby opening the door to the second judgment.

Today the forces of darkness know the rules and even though Satan himself is in the Pit for a thousand years, his direct reports continue to prosecute in exactly the same way that is described above.  They roam the earth seeking for those in sin, they decide IF and WHEN to prosecute.  Depending on the individual they may choose to wait to allow the sin to build or they may prosecute immediately if they have some agenda they are following.  Note that these are the SAME spirit beings which lead us into sin much of the time although much sin is of our own doing WITHOUT Satanic / demonic inspiration.

At other times the Almighty may do as he did with Job, draw the attention of the forces of darkness to the sin and pass judgment immediately.

It is vital to understand that Yah’s judgments will ALWAYS be just and commensurate with the sin.  In the time of Job, Job was extremely close to Yah and therefore his sin was great and accordingly the judgment was great.  Today judgments are generally more specific to an individual or family or other group although judgments on nations or people groups, as has happened with the Afrikaners at various times, still occur.

It is vital to understand that the closer a person is to the Almighty the more severe and the more immediate the judgment.

The Afrikaner in South Africa

This brings us to one of the challenges of this age, the Afrikaner people.

Father says that in percentage terms there are more Afrikaner people seeking to be close to Him than in any other people group on earth.

Yet the Afrikaner people have lost their nation, tens of thousands have been barbarically murdered, more have been raped and brutally assaulted, over 600,000 have lost their jobs and are living in poverty in squatter camps, many have lost their land or their businesses, schools have closed, even their language is under threat and Yah has said that if things continue in the present direction virtually the entire Afrikaner population in South Africa will be murdered in the revolution that will follow the collapse of the South African economy.  Most other believers and most Europeans, Asians and people of mixed race will ALSO die.  Finally most Africans will die.  See http://www.end-time-issue-ministries.org/Articles/ArticleViewPage/tabid/124/ArticleId/373/0999-2012-01-04-Yah-speaks-on-South-Africa.aspx

It is VITAL to understand what is going on, BECAUSE many of the Afrikaners are seeking to serve Yah the Afrikaners are a particular focus for destruction on the part of the forces of darkness and have therefore ALSO taken on massive personal and corporate sin which has permitted the judgments that have taken place so far and which will justify the judgments which have been warned of.  Other Afrikaners have walked far from Yah (Free Masonry, Broederbond, etc) and are in even deeper sin.

The net result is that massive destruction is purposed for the Afrikaners by the forces of darkness and these judgments have been carried out repeatedly from the very earliest days that these people banded together and took on a common identity that separated them from their European ancestry.

Repentance is the ONLY way out

The ONLY way to bring the judgments to an end is REPENTANCE, gut wrenching conviction of sin coupled with a broken spirit and contrite heart and crying out to the Almighty declaring their sin, asking for forgiveness,  TURNING AROUND and away from repetition or continuation of the sin AND making right with those they have wronged, including making restitution where applicable.

In more general terms – ALL believers

Bringing the discussion back to every single person who believes at some level, we are ALL subject to this judgment process, the CLOSER we get to Daddy Yah the STRICTER the judgment.

The CORRECT RESPONSE to judgment is IMMEDIATE investigation, get on your knees before the Almighty, ask Him what you have done to warrant the judgment, examine your life, repent, turn around, make right with others, that includes making restitution where applicable, restore what you have stolen or caused others to lose through immoral or unethical conduct.  Cry out for mercy and lovingkindness. FAST!

Sorry is NOT enough

The English word “repentance” does NOT fully describe the true concept that is embodied in the Hebrew.

Google defines “Repentance the action of repenting; sincere regret or remorse.

synonyms: remorse, contrition, contriteness, penitence, sorrow, sorrowfulness, regret, ruefulness, remorsefulness, pangs of conscience, prickings of conscience, shame, guilt, self-reproach, self-condemnation, compunction;

This does NOT capture the essence of the Hebrew concept

Wikipedia says, among other things:

  •   “a change of mind accompanied by regret and change of conduct”
  •    "change of mind and heart"
  •   “a summons to a personal, absolute and ultimate unconditional surrender to the Almighty as Sovereign. Though it includes sorrow and regret, it is more than that
  •   “In repenting, one makes a complete change of direction (180° turn) toward the Almighty
  •   “Repentance typically includes an admission of guilt for committing a wrong or for omission of doing the right thing; a promise or resolve not to repeat the offense; an attempt to make restitution for the wrong, or in some way to reverse the harmful effects of the wrong or the omission where possible

To sum up, TRUE repentance involves:

1.  Admission of guilt;

2.  Decision and commitment to change – go in the opposite direction;

3.  Heartfelt and sincere apology to the Almighty;

4.  Request for forgiveness through the covenant made by Yahooshua;

5.  Make right / restitution for the consequences of your wrong action;

6.  Solid change in life-style and on-going determination NOT to repeat the sin;

7.  If one DOES fall, deep conviction and repeating the previous steps.

Conclusion

IF you claim a relationship with the Almighty and things are going wrong in your life it can ONLY be because of sin in your life and in the lives of your forefathers, remember Proverbs 26:2 “Like a sparrow in itsflitting, like a swallow in its flying, so a curse without cause does not alight.

Your enemies can curse you all they like but the curse will ONLY have any impact on you and yours WHEN there is sin in your life.

So, to the extent that you are suffering loss in any shape or form recognize that it is as a consequence of sin, either in your life or the life of your forefathers, seek it out, pray, repent, deal with it, TURN AROUND and go the other way.

The most effective way to deal with sin is to pray prayers like “Father, I come to you in the name of Yahooshua and ask you please to show me the level of my present deception / the level of my sin, and how to correct it”, “Father, in the name of Yahooshua, please show me why this evil has come upon me and what to do so that it comes to an end”.  Then be prepared to DO whatever you need to do to seek truth and deal with it.

You will find answers to many hard questions regarding sins that are NOT widely known to those who have come from a Christian background on the End Time Issues website but you must be willing to consider ALL possibilities before you will be open to these items.

I strongly recommend the article Getting close to Yah -- Appropriate prayer and fasting are VITAL if you are serious about getting your life right with the Almighty:

http://www.end-time-issue-ministries.org/Articles/ArticleViewPage/tabid/124/ArticleId/374/2012-01-05-Getting-close-to-Yah-Appropriate-prayer-and-fasting-are-VITAL-the-answer-to-doctrinal-dif.aspx

May the Almighty Creator bless you and keep you and make His face to shine upon you and give you peace.


HERHALING VAN DIE OORSPRONKLIKE BOODSKAP

Die gelowiges in Suid-Afrika is in diepe nood, hulle word barbaars vermoor, verkrag, brutaal aangerand, hulle verloor hul werke en leef in armoede, hulle het hul land afgestaan aan Heksery en onregverdige ekonomiese maatreëls, hulle verloor hulle plase en hulle skole.

Die Almagtige het dit duidelik gemaak dat totale ekonomiese ineenstorting, gevolg deur ‘n bloedige rewolusie, wat sal beteken dat bykans alle gelowiges wreed vermoor sal word, sal gebeur in minder as twintig jaar behalweas iets groots verander op ‘n geestelike gebied.

Baie het uitgeroep na die Almagtige Skepper of die Hemele en Aarde vir verlossing.

Vader het hulle geroep gehoor en begeer om namens hulle op te tree.

Die omvang van Sataniese en demoniese magte wat saamsweer om die gelowiges te vernietig, is egter baie groot, en daarom word ‘n groot mate van gebed en smeking benodig.

Vader sê Hy is kragteloos om te beweeg terwyl die mense in sonde is, en terwyl hul uitroepe nie gekonsentreerd is nie.

Hy het gestel dat as 100,000 volwasse gelowiges vergader by die Voortrekker Monument op 16 Desember 2013, nadat hul gevas en gebid het, en uitroep tot Hom vanaf sonop tot sonsondergang in berou oor hulle sonde, en met gebroke gees en berouvolle harte Hom smeek om verlossing, sal Hy optree namens hulle.

Om hierdie rede het die skrywer hiervan  twee webblaaie publiseer:

Gelofte Byeenkoms 16 Desember 2013 http://www.south-africa-the-real-issues.org/Byeenkoms16Des2013.aspx

En

Covenant Gathering 16 December 2013  http://www.south-africa-the-real-issues.org/Gathering16Des2013.aspx

Neem asseblief kennis dat die eienaars van die Voortrekker Monument dit duidelik gemaak het dat hulle hierdie oproep teenstaan, en dreig met regstappe as ons voortgaan om mense op te roep om daar te vergader om die Almagtige aan te roep.

Soos wat ek verstaan, is daar niks wat individue verhoed om daar te vergader in hul persoonlike hoedanigheid nie.

Gevolglik laat ek dit aan jou om te besluit wat om te doen, siende dat ons beveel is om ons te onderwerp aan dié wat gesag het.

Korrespondensie aangaande dit wat bo staan by http://www.south-africa-the-real-issues.org/Gathering16Dec2013/CorrespondencewithVoortrekkerMonument.aspxwat hierdie oproep in detail uitspel, lees asseblief wat daar weergegee word.

Vader het ook ‘n beroep gedoen op alle gelowiges wat bekommerd is oor die toestande in Suid-Afrika, maak nie saak waar hulle hulle bevind nie, om vir drie dae per week van sonsondergang Donderdag tot sonsondergang op Sondag (of dan die tyd wat vir hulle pas) van nou af tot die Byeenkoms, wanneer die vas moet plaasvind vanaf sonsondergang Vrydag 13 Desember 2013 tot sonsondergang Maandag 16 December 2013, en tree asseblief ook in vir die mense en vir die byeenkoms.

Daar word gebede voorgestel op die webblaaie.

Bid asseblief in besonder dat die Almagtige Voorbidders en Werkers sal oproep, en om die mense wat Hy by die byeenkoms wil hê, na die byeenkoms te bring, en om die mense weg te hou wat Hy nie by die byeenkoms wil hê nie.

Die byeenkoms word fasiliteer deur Konrad Koornhof, konrad@plaassondergrense.org.za, met insette van my af.

Ons benodig dringend Voorbidders en Organiseerders in verskeie kategorieë – ons doen ‘n ernstige beroep op jou om te antwoord op hierdie e-pos en dui aan waarmee jy bereid is om te help.Die Almagtige het gestel dat die enigste basis vir verlossing is deur die Gelofte wat by Bloedrivier gemaak is, en dat die byeenkoms moet plaasvind op die perseel wat toegewy is aan die herdenking van daardie Gelofte, dus is dit by die Voortrekker Monument in Pretoria, en verder moet dit gebeur op die dag wat toegewy is aan die Gelofte, dus 16 Desember.

Vader het verdermeer gestel dat dit noodsaaklik is dat ‘n “seun van die Gelofte”, d.w.s. ‘n direkte afstammeling van een van dié wat geveg het in die die Slag van Bloedrivier, die oproep tot verlossing aan Hom moet lei, en ook by Vader moet smeek om almal teenwoordig in te smelt in daardie Gelofte.

Ons sal jou ondersteuning waardeer om te help om kontak te maak met so ‘n man, verkieslik ‘n afstammeling van Andries Pretorius of Carel Cilliers – indien jy so ‘n man is, of weet van so ‘n man wat gewillig sal wees om oproep op die Almagtige te maak namens sy mense, antwoord asseblief op hierdie e-pos met watse inligting jy ookal kan voorsien.

Indien jy moontlik kontak met of invloed by die Beskermers / Beheerders van die Voortrekker Monument het, en gewillig is om hulle te nader om die fasiliteit oop te stel hiervoor, kontak ons asseblief dringend.

As jy nie dit nodig vind om uit te roep na die Almagtige Vader en nie verdere e-posse in hierdie verband wil ontvang nie, “Be-eindig intekening” deur in die onderwerp-lyn of op een van die “Be-eindig intekening skakels in die boodskap te klik.

Stuur asseblief hierdie e-pos aan aan so veel moontlik mense, en “copy” ons asseblief by Add-to-List@SA-Covenant-Gathering.org  sodat ons volgende e-posse direk na hulle kan stuur (of antwoord op hierdie e-pos en voeg die name van die mense by wat jy wil hê moet die e-posse ontvang, of “edit” die hoof van d e-pos, hoe jy ookal voel)

As jy werklik glo dat die gelowiges in Suid-Afrika in desperate moeilikheid is, en verwoesting in die gesig staar, en dat slegs ‘n aansienlike wonderbaarlike ingryping deur die Almagtige die gety van dood en verwoesting kan draai, doen ons ‘n beroep op jou om alles in jou vermoë te doen om mense te kry om te bid, te vas en te organiseer.


Baie dankie vir jou samewerking!!


FREE eBook

 

Click here to download free pdf eBook -- South Africa -- The Real Issues (24 MB)

At the top left of the screen click on "Files" and at the bottom of the menu "Download"

Alternate link to download free pdf eBook -- South Africa -- The Real Issues (24 MB)

Link to Zip file format of the free pdf eBook -- South Africa -- The Real Issues (22 MB)

Click on "File" in the top left hand corner of the screen and then "Download"

The entire book is ALSO posted on this website should you want to read it on-line

If none of the above work email me at Author@South-Africa-The-Real-Issues.org and I will supply you with a Drop Box login in order to download

Click here to read about the images on the Cover

Do NOT Impute Motive

From consideration of the current situation in South Africa it is very easy to infer a hidden agenda on behalf of the ANC to destroy Europeans in South Africa, however I have come to understand that this is NOT the case, refer

http://www.south-africa-the-real-issues.org/Home/DoNOTImputeMotiveANCNOhiddenagenda.aspx

The counterpoint to this is that the motive of Afrikaner Europeans was ALSO not the motive imputed to them by the ANC and the Western world

 

One Hundred Thousand challenged to seek the Almighty Creator at the Voortrekker Monument in Pretoria on Monday 16th December 2013

This website evidences the impending utter destruction of South Africa and challenges those who can grasp the seriousness of the situation to come before the Almighty in Pretoria on Monday 16th December 2013 to cry out for deliverance -- see page http://www.south-africa-the-real-issues.org/Gathering16Dec2013.aspx

Subscribe to mailing list

Contact / Follow / Donate

You can contact us at:

Email: Comment@South-Africa-The-Real-Issues.org

Twitter: @SARealIssues

 

YouTube: SAfricaRealIssues or http://www.youtube.com/watch?v=4NVkRmBTB7k

We look forward to hearing from you

If you consider the contents of this site to be relevant and valuable please tell as many people as possible about this site

This site is entirely self funded and self operated -- should you be in a position to make a donation this would be most welcome donations can be made through PayPal -- please email us to make an arrangement 

If you have NOT seen this YOU need to! Zuma sings shoot the Boer

President Jacob Zuma, President of South Africa, leads the ANC Leadership and tens of thousands of ANC supporters in singing "The Cabinet will shoot the Boer with machine guns" in Bloemfontein on 8th January 2012 -- it appears that he may well have done this AGAIN on 16th December 2012

If you have NOT seen this you NEED to

This violates his Oath of Office, the Constitution, and, and, and -- it is a basis for impeachment

The agreement reached in October does NOT neutralize the culpability of the PRESIDENT doing what you will see here

This is NOT a "struggle song" -- the Cabinet during the struggle was made up of Boers -- this is a MODERN song

There is a direct correlation between this and the massive rate of white murders discussed in this book and on this site (between 68,800 and 165,000 since 1994)

There are OTHER very unpleasant unavoidable conclusions to be drawn

Note the enthusiasm of the participants and then ask yourself what conclusion you draw!

This website and the book that is available for free download here discuss this and many other unpleasant facts that point to some very unpleasant conclusions about the direction that South Africa is going

You can download the video from https://www.box.com/s/yfricz1py78hitx4aal7

or from https://docs.google.com/file/d/0BxX3T4bXCWezYjVHQzNBU3hLTWM/edit?usp=sharing

Please take some time to engage with the content

The ONLY way that Jacob Zuma and the ANC can reverse this is by a widely broadcast public apology by Zuma and his top ANC Cabinet members broadcast on all TV and Radio Channels and many newspapers and CONCRETE action to bring a halt to ending white murders -- in my mind that requires that the Death Penalty is reinstated

Visit http://www.south-africa-the-real-issues.org/Home/ZumaSings.aspx for further toxic songs and further commentary

 

Please share

If you think this is important please share with as many people as you can

Please use the Share Buttons on every page to post to Facebook, Twitter, LinkedIn, send emails, etc

Please click here for suggestions as to what you might do if you really want to share this with as MANY people as possible

Website Contents

Please click on the topics to access the relevant page

Home

Do NOT Impute Motive -- the ANC and the Afrikaners

About the Cover

Preface

Zuma leads tens of thousands in singing about murdering whites -- an in-depth analysis of why this is so destructive

The South African Extreme white murder rate -- what is driving it? -- analyzed in-depth

What was Apartheid Really? -- an in-depth analysis of why Apartheid was NOT what it is widely believed to be

  

 Introduction

· Preamble

· Simplifying Complexity – my Analytical Approach

· Who AM I?

· What I am Feeling (same as most Europeans?)

· Evidence of Impending Collapse

· The Audience for this Book

· The Level of Murders of Europeans

· Race – The Unmentionable Fundamental that is Driving it ALL

· To my African Countrymen – WHY I am Alienated

· Why am I so UNSETTLED?

· 10 Concrete things the ANC is doing that are causing Irreversible Economic Damage

· There ARE Highly Intelligent and Highly Capable Africans – BUT…

 

The Critical Issues

·         The Critical Issues Overview

·         Mythology

                o   SA Myths Debunked

                o   What the White Man Brought to South Africa

o   The Truth about Exploitation, Oppression, etc

o   Erroneous Thinking in terms of Majority Rule

o   Affirmative Action and Black Economic Empowerment are Complete Misnomers

o   The Black Settlement Phenomenon – Total Lack of Creativity and Initiative – Social Helplessness

o   How is Prosperity Created?

o   How is Poverty Created?

o   The ANC is Founded on a Fundamentally False Premise

·         Economic Meltdown -- The Time Trajectory of Strategic Collapse

·         The ANC’s REAL Agenda?

·         Black Population Explosion

·         The Collapse of Education

·         South Africa is NO Longer a Democracy

·         Other 

 

The Intangible Factors Driving South Africa’s Collapse

·         The Dunning-Kruger Phenomenon ? Arrogant Ignorance and Other Destructive Consequences

·         Understanding Early Childhood Learning and its Impact on South Africa

·         Understanding “Power-Fear” and its Negative Consequences for South Africa

·         The African “Garden of Eden” Mindset (Money Grows on Trees)

·         Greed Versus Prudence

·         Understanding versus Rote Learning

·         Assets and People do NOT EQUAL Wealth

            o   The Land Issue

            o   Asset Obsession and things that are NOT Wealth

            o   Different Definitions of Wealth – Another Point of Difference

·         Genetics?

            o   Major Gaps in African Deductive Reasoning – Cause and Effect, etc

            o   Is the Manifest Cause and Effect Cognitive Gap Throughout Africa Evidence of a Genetic Short Coming?

·         Words – Harder than Concrete

·         The African Victim Drama and European Rescue Drama Dynamic

·         Communism – Exacerbating Power-Fear and Arrogant Ignorance

·         Witchcraft and Ancestor Worship – Central to Understanding

·         European Fundamentals that Mask the Seriousness of the Situation

                o   Attributes of Europeans and Africans Contrasted

                o   Psychodynamics of Africans and Europeans

o   European Fundamentals – Towards Understanding South Africa 2013

o   Mistakes the Europeans (especially Afrikaners) made

o   The 2%:12%:86% Wealth Creation Phenomenon amongst Europeans

o   Fundamental European Values at a Wealth Creator, Wealth Developer Leadership Level

o   What South African Europeans do Instinctively to Accommodate Africans

·         Liberalism

            o   Incorrect beliefs of Liberal, Christian Europeans

            o   Liberalism – Seriously Clouding the Issues

·         The Religious Dimension

·         Apartheid

            o   Overarching Headlines a Week after Reading the book “Bulala” by Cuan Elgin

            o   Thoughts after Reading Bulala – A True Story of South Africa by Cuan Elgin

            o   What WAS Apartheid? – REALLY?

            o   Afrikaner Racial Hostility, Distrust, Fear and Arrogance – Truth with Wrong Attitude

            o   The Afrikaner Paradox – Blessed AND Persecuted

            o   Apartheid – Afrikaner South Africa’s Public Relations Disaster 

                    o   Critical Population Statistics

                    o   White Unemployment

                    o   Afrikaner Alienation


Some Important Principles

·         Creating Wealth in the New South Africa

·         What is an Economy? – REALLY?

·         The Fundamentals of Mining

·         What is the Purpose of Government?

·         Why South Africa could NOT have Grown much more before 1980

 

Other Considerations

·         Did you know? – things that are breaking

·         An Alternative Summing up

·         Why is the Johannesburg Stock Exchange so Strong?

·         Letter to the Editor of a Professional Journal

·         Letter to the Editor of an Afrikaans Newspaper about Zuma singing Shoot the Boer

·         Why are Europeans NOT much more Energized in Defending themselves?

·         Why did the ANC only really have an impact from the late 1940’s?

·         Lessons from Dingaan and Retief ? Treachery

·         The Battle of Blood River – a Case Study in African Fundamentals

·         What IS Democracy?

·         What the British Brought

·         A Prophetic View – “The Almighty Speaks on South Africa”

 

Possible Courses of Action

-         Technically Valid Corrective Actions – Envisioning the Impossible

-         What can YOU do?

-         The basis for Europeans Withholding BEE, AA and tax and Demanding Change NOT the way to go

-         Your Options

-         Defensive Actions to Consider

 -         Get the message across

        -         Contact Newspapers around the World -- nearly              300 eMail Addresses

        -         Contact Europeans Parliamentarians

        -         Contact Diplomatic Missions 

        -         Western Cape

 

Conclusion – The Essence of my Views on South Africa

 

Fast and Pray -- Some Spiritual Considerations

 

Follow up -- Developments after completing the book

 


Click here to download free pdf eBook -- South Africa -- The Real Issues (24 MB)

The ENTIRE book is ALSO presented on this site so that you can read on-line -- there are links in the Table of Contents to all pages

Please click here to send an email to subscribe to our mailing list Subscribe@south-africa-the-real-issues.org

Click here to email me on Author@south-africa-the-real-issues.org